Racjonalne podejście do energii

Dofinansowanie 90% kosztów audytu energetycznego dla Wspólnot Mieszkaniowych

« wróć

Twoja wspólnota mieszkaniowa planuje inwestycję termomodernizacyjną?

Kredyt inwestycyjny z premią BGK to oferta Banku BNP Paribas przygotowana z myślą o wspólnotach mieszkaniowych planujących remont lub modernizację nieruchomości.

Dodatkowo w ramach finansowania Twoja Wspólnota może otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z wykonaniem audytu energetycznego i/lub projektu budowlanego oraz innej dokumentacji związanej z przedsięwzięciem modernizacyjnym.

Wysokość premii termomodernizacyjnej nawet do 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

Dodatkowo w ramach finansowania Wspólnota mieszkaniowa korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach programów LIFE oraz Horizon 2020. 

Dzięki współpracy pomiędzy Bankiem i Konsorcjum Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, w ramach którego działa Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii, Wspólnoty Mieszkaniowe mogą liczyć na:

  • wykonanie za pośrednictwem Banku dokumentacji audytu energetycznego oraz projektu budowlanego
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji o przyznanie premii BGK
  • doradztwo w zakresie uzyskania efektywności energetycznej budynków
  • dofinansowanie 90% kosztów wykonania usług, o których mowa powyżej

Dofinansowanie w ramach projektu Horyzont 2020 inicjatywy ELENA przyznawane jest na podstawie posiadanej zdolności kredytowej na wnioskowaną kwotę.

Więcej informacji na stronie banku BNP Paribas