Racjonalne podejście do energii

EE-METAL - raport z konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt

« wróć

W dniu 17 stycznia br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt

„Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry” (EE-METAL)

Spotkanie zorganizowali polscy partnerzy projektu: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęła Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Projekt będący efektem współpracy siedmiu partnerów z czterech krajów, ma na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom sektora metalowo-maszynowego (MMA) w zwiększaniu ich efektywności energetycznej, jak również stworzenie spójnych rozwiązań dotyczących zarządzania energią. Realizacja zadań projektu EE-METAL ma bardzo duże znaczenie w kontekście poszukiwania konkurencyjności MŚP w przemyśle metalowo-maszynowym, które cechuje duże rozdrobnienie, stosunkowo niska innowacyjność oraz trudności w znalezieniu przewag konkurencyjnych i kosztowych. Projekt EE-METAL nie tylko buduje świadomość efektywności energetycznej przedsiębiorstw, ale również dostarcza konkretnych rozwiązań dla tej grupy docelowej.

Konferencja podsumowująca skierowana była w głównej mierze do przedsiębiorstw sektora MŚP i została podzielona na dwie sesje:

SESJA 1 Efektywność energetyczna w przemyśle metalowo-maszynowym.

SESJA 2 Rozwiązania energooszczędne w MŚP i ich finansowanie.

Podczas pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały założenia i cele projektowe, jak również rozwiązania i narzędzia mogące stanowić wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego w realizacji przedsięwzięć związanych z oszczędzaniem energii. Pokrótce omówiono powstałe w ramach działań projektowych:

Zaprezentowana została także Baza najlepszych dostępnych technik (BAT) stosowanych w sektorze metalowo-maszynowym.

W tej części konferencji zaprezentowane zostały również dobre praktyki w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP. Swoimi doświadczeniami z udziału w audycie energetycznym, wdrożeniu i certyfikacji systemu zarządzania energią ISO 50001 oraz systemu monitoringu zużycia energii EnMS/SCADA podzieliły się przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Kolejna sesja dotyczyła rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego i sposobów ich finansowania. W pierwszej kolejności zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań na temat barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych i potencjału ESCO. Następnie przedstawiono technologie przynoszące oszczędności w zużyciu energii w procesach i zakładach produkcyjnych, rozwiązania fotowoltaiczne oraz związane z oświetleniem w technologii LED. Ponadto przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania monitoringu zużycia energii w przedsiebiorstwi metalowym oraz wyjaśniono zasady i korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001.

Po zakończeniu konferencji miały miejsce żywe dyskusje na poruszane zagadnienia w odniesieniu do sytuacji rynkowej przedsiębiorców.

Wszystkim uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za przygotowane materiały oraz zaangażowanie w wydarzenie kończące projekt EE-METAL. Zapraszamy także do pobrania dokumentów z tego spotkania.