Racjonalne podejście do energii

ELENA. Program dofinansowania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach

« wróć

Program jest realizowany przez Bank BNP Paribas i jest skierowany do przedsiębiorstw, które chcą poprawić efektywność energetyczną. Możliwymi formami wsparcia są:

  • gwarancja BGK BiznesMax
  • inne, np. kredyt inwestycyjny, leasing w BNP Paribas

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu
udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).
Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania  dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.
Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
Preferencyjna stawka dopłaty do oprocentowania kredytu - 5% stopa roczna do końca 2021r.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie 90% kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej, w tym:

  • Audyt energetyczny
  • Uproszczona ekspertyza energetyczna podstawowa
  • Ekspertyza energetyczna dla instalacji fotowoltaicznej
  • Przygotowanie wniosku w części technicznej do programu BiznesMax
  • Warsztaty dla przedsiębiorców mające na celu zwiększenie świadomości potrzeby poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych

Program realizowany jest przez partnerów:

Przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.