Racjonalne podejście do energii

Finansowanie efektywności energetycznej - raport z Okrągłego Stołu

« wróć

W dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie odbył się Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej zorganizowany przez Komisję Europejskę we współpracy z Ministerstwem Energii i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Celem spotkania była kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami w zakresie poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki.

W wydarzeniu wzięli udział eksperci z Polski i zagranicy zaangażowani w finansowanie efektywności energetycznej w sektorze rządowym oraz finansowym, deweloperzy, przedstawiciele organizacji z sektora usług modernizacyjnych oraz partnerzy lokalni i regionalni.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z tego spotkania.