Racjonalne podejście do energii

Finansowanie inwestycji w MŚP sektora metalowo-maszynowego - raport z seminarium

« wróć

W dniu 12 października br. odbyło się seminarium 

„Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”.

Spotkanie zorganizowali polscy partnerzy projektu ,,Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry’’ (EE-METAL): Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska). Seminarium było jednym z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej RE-energy odbywającym się w Warszawie.

Podczas pierwszej części spotkania Pan Marek Dymsza z MP Polskie Klastry Sp. z o.o. zaprezentował pokrótce działalność Klastra Metalowego Metalika oraz ideę projektu EE-METAL. Omówił także znaczenie efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego. Następnie Pani Marta Podfigurna z Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii przedstawiła wyniki audytów energetycznych polskich przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie oraz wynikający z nich potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego. Tę część spotkania podsumował swoim wystąpieniem Pan Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii omawiając wyzwania i sposoby finansowania poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Poruszono tu także kwestię istniejących barier w zakresie finansowania rozwiązań energooszczędnych oraz sposobów ich pokonywania.

W drugiej części seminarium zaprezentowano potencjalne źródła finansowania inwestycji energooszczędnych dostępne dla sektora MŚP. W pierwszej kolejności swoje oferty omówili przedstawiciele instytucji finansowych (banków). Pani Edyta Watkowska, ekspert z Departamentu Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiła instrumenty finansowe na rzecz wsparcia efektywności energetycznej dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Następnie Pan Krzysztof Rączka, Dyrektor Regionu Szczecin zaprezentował oferowaną przez PKO Leasing S.A. ofertę finansowania inwestycji w oszczędność energii w formule leasingu. Omówiono także ofertę banku BGŻ BNP Paribas. Jego przedstawiciel – Pan Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju omówił programy, które wspierają inwestycje MŚP przyczyniające się do obniżenia zużycia energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Istotną częścią wydarzenia była część poświęcona praktycznym możliwościom finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne w formule ESCO. Jako pierwszy rolę ESCO w realizacji i finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP zaprezentował Pan Adam Sierański, Prezes Zarządu firmy Polska Efektywność Energetyczna Sp. z o.o. omówił on przykłady prowadzonych w przedsiębiorstwach działań bezkosztowych, niskonakładowych i inwestycyjnych. Następnie Pan Jacek Walski, właściciel firmy PREDA Sp. z o.o. Sp. k. omówił przykład strategii inwestycyjnej ukierunkowanej na oszczędne instalacje i zarządzanie energią, jak również przedstawił przykłady modeli inwestycji w rozwiązania energooszczędne.

Seminarium było także okazją do bezpośrednich spotkań, wymiany pomysłów, informacji i kontaktów między dostawcami rozwiązań finansowych oraz przedstawicielami sektora MŚP.

Wszystkim uczestnikom i prelegentom obecnym podczas seminarium dziękujemy za udział i zapraszamy do pobrania dokumentów z tego spotkania.