Racjonalne podejście do energii

Konferencja podsumowująca projekt EE-METAL - zaproszenie

« wróć

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt finansowany w ramach Programu Ramowego UE w zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020

„Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry” (EE-METAL)

Konferencja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. w Hotelu Focus w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. Rejestracja uczestników od godziny 09:30.

Patronat nad wydarzeniem objęła Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Podczas konferencji Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o., jako polscy partnerzy projektu EE-METAL przedstawią wyniki projektu i omówią wypracowane w jego ramach rozwiązania mogące stanowić wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego w realizacji przedsięwzięć związanych z oszczędzaniem energii, w tym m.in.:

  • Metodologię audytu energetycznego dostosowaną do specyfiki MŚP branży metalowo-maszynowej,
  • Metodologię wdrażania i adaptacji normy ISO 50001 w przedsiębiorstwach sektora metalowego,
  • Bazę najlepszych dostępnych technik (BAT) stosowanych w sektorze MMA.

Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z angażowaniem się w działania w ramach projektu, a zaproszeni goście zaprezentują przykłady rozwiązań energooszczędnych do zastosowania w MŚP oraz sposoby ich finansowania.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia 2019 r. Rejestracji można dokonać TUTAJ.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz jego program odnajdą Państwo na stronie projektu EE-METAL.

Kontakt w sprawie konferencji: Monika Mrówczyńska (tel. 42 640 60 14, e-mail: ee-metal@auipe.pl).