Racjonalne podejście do energii

Konferencja "Zarządzanie efektywnością energetyczną w MŚP"

« wróć

W dniu 14 listopada br. odbyła się zorganizowana przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii, MP Polskie Klastry Sp. z o.o. oraz TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. konferencja

Zarządzanie efektywnością energetyczną w MŚP (MMA)
- systemy monitorowania (EMS/SCADA) i zarządzania energią (ISO 50001)

W pierwszej części konferencji dr Marzena Frankowska z MP Polskie Klastry sp. z o.o., koordynatora Klastra Metalowego METALIKA omówiła znaczenie efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu metalowo-maszynowego. Następnie Marta Podfigurna i Andrzej Gołąbek z AUiPE Sp. z o.o. przedstawili materiał dotyczący potencjału oszczędności zużycia energii w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego.

Na zakończenie pierwszej części konferencji zostały uroczyście wręczone indywidualne raporty z audytów energetycznych dla przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie EE-METAL.

Druga część konferencji obejmowała wystąpienia na temat:

  • standardów zarządzania enegią ISO 50001:2011 w praktyce MŚP - prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz, TÜV SÜD Polska sp. z o.o.,
  • współpracy z firmą certyfikującą ISO 50001 - dr inż. Maciej Musiał, TÜV SÜD Polska sp. z o.o.,
  • znaczenia systemów monitoringu zużycia energii EMS/SCADA w MŚP - dobre praktyki - Tomasz Zarzycki, ASKOM sp. z o.o.

Konferencja stanowiła jedno z licznych wydarzeń organizowanych w ramach projektu "Applying Energy Efficient Measures for Metal and Metalworking SMEs and Industry (EE-METAL)", finansowanego ze środków programu Horyzont 2020.

W wydarzeniu wzięły udział przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie oraz zaproszeni goście, m.in. firma ASKOM Sp. z o.o. oferująca systemy monitorowania EMS/SCADA.