Racjonalne podejście do energii

Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

« wróć

Miło nam poinformować, że Pan Grzegorz Dziubek - Burmistrz Gminy Włoszczowa, zarekomendował realizowany przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa" jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2018 r.

Uzyskała ona prawo udziału w Finale XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." i jest już na interaktywnej mapie Polski wraz indywidualną wizytówką obiektu "I Etap 2018".

Więcej informacji tutaj.

Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej.

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Główne Kategorie w Konkursie:
I Nowe Obiekty
II Modernizowane Obiekty

Podkategorie w głównych kategoriach:

 • obiekty mieszkalne,
 • obiekty hotelarsko-turystyczne,
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • obiekty szkolnictwa,
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji,
 • obiekty ochrony środowiska,
 • obiekty zabytkowe,
 • elewacje i termorenowacje,
 • najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz,
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg,
 • obiekty mostowe,
 • obiekty zieleni,
 • nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej.