Racjonalne podejście do energii

Program Ograniczenia Niskiej Emisji – II edycja

« wróć

W maju Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Program Ograniczenia Niskiej Emisji – II edycja". Budżet Programu wynosi 20.000.000,00 zł w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10) oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Dofinansowaniu podlegać będą działania realizowane przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Dofinansowanie mogą otrzymać zdania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowywanie, podobnie jak w pierwszej edycji programu, realizowane jest za pośrednictwem urzędów gmin/miast.

Treść programu dostępna jest tutaj.

Więcej informacji:

doradztwo@wfosigw.lodz.pl

tel.: 42 663 41 41, -42, -43, -44