Racjonalne podejście do energii

Raport z auditów energetycznych przeprowadzonych w ramach projektu EE-METAL

« wróć

Szacuje się, że procesy produkcji przemysłowej zużywają blisko 40% energii na świecie. Odpowiadają tym samym za prawie 37% światowych emisji gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę fakt, iż sektor metalowo-maszynowy (MMA) jest jedną z największych gałęzi przemysłu w UE (skupiając prawie 23,5% wszystkich przedsiębiorstw, odpowiadając za 25% zatrudnienia oraz 25% wytwarzanej wartości dodanej) i w większości zdominowany jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowi on istotny obszar, w którym możliwe jest przeprowadzenie działań prowadzących do uzyskania znaczących oszczędności energetycznych.

Z uwagi na powyższe w okresie od grudnia 2016 r. do września 2017 r. w ramach projektu Applying Energy Efficient Measures for Metal and Metalworking SMEs and industry (EE-METAL) przeprowadzane były audity energetyczne. Wzięły w nich udział wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa branży metalowomaszynowej z Polski, Francji, Hiszpanii i Włoch. Audity zostały przeprowadzone w oparciu o wypracowaną w ramach projektu metodologię.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami auditów energetycznych przeprowadzonych w 21 polskich przedsiebiorstwach biorących udział w projekcie EE-METAL.

Pełen raport dostępny jest tutaj: RAPORT