Racjonalne podejście do energii

Trwają audyty energetyczne w przedsiębiorstwach

« wróć

Trwa etap przygotowywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach z sektora metalowo-maszynowego. W okresie styczeń – czerwiec 2017, 80 przedsiębiorstw działających w sektorze C24, C25 i C28 skorzysta z realizowanych audytów.

Typowy audyt energetyczny sektora przemysłowego wskazuje możliwość osiągnięcia oszczędności na poziomie średnio 6% (w przypadku energii elektrycznej) i 21% (dla ciepła i paliw) rocznego zużycia energii w firmie.

(Motiva, “Saving potentials in SMEs”, 13.02.2013)

W ramach projektu EE-METAL, partnerzy opracowali własną metodologię audytu odpowiadającą potrzebom MŚP sektora metalowo-maszynowego.

Audyt umożliwia dokonanie analizy zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz zidentyfikowanie potencjalnych źródeł oszczędności energii. Zaproponowany w nim plan działań w zakresie podniesienia efektywności energetycznej obejmuje również rekomendacje dotyczące inwestycji z uwzględnieniem wskaźników zwrotu.

Analizy są przeprowadzane przez ekspertów znających realia sektora metalowo-maszynowego, dzięki czemu mogą oni proponować m.in. rozwiązania dotyczące ograniczania zużycia energii w zakładach poprzez usprawnianie urządzeń lub optymalizację procesów produkcyjnych.