Racjonalne podejście do energii

Wyróżnienia

Łódzkie Łabędzie 2014

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii laureatem konkursu Prezydent Miasta Łodzi "Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2014".

Konkurs został ogłoszony 31 grudnia 2014 roku, jego organizatorem był Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. To trzecia edycja Konkursu, stanowiąca kontynuację działań związanych z wyróżnieniem pracodawców wspierających szkoły prowadzone przez Miasto Łódź.

Celem Konkursu, którego uroczyste rozstrzygnięcie ma miejsce każdego roku podczas Gali Finałowej było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

W Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Łodzi obradowali przedstawiciele organizatora Konkursu, Prezydenta Miasta Łodzi i współorganizatora Konkursu, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego a także przedstawiciele administracji publicznej, wyższych uczelni, instytucji rynku pracy, mediów. Decyzje Komisji Konkursowej zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Łodzi zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej stanowiącej uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu.

Łódzkie Łabędzie 2013

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii laureatem konkursu Prezydent Miasta Łodzi "Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2013".

Konkurs został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Wybierając laureatów, komisja konkursowa brała pod uwagę wymierne efekty działań pracodawców na rzecz kreowania i wspierania szkolnego systemu edukacji, między innymi: opracowane materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli wspomagające proces kształcenia, inwestycje w bazę techniczno-badawczą szkół, organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, wsparcie finansowe działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, prezentacje nowoczesnych technologii i technik pracy.

Kreator Innowacji 2013

Tytuł przyznany Prezesowi Zarządu Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystego Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. 

Certyfikowanie działań innowacyjnych firm, instytucji, pracodawców i liderów edukacji, szkół, twórczych nauczycieli oraz uczniów służy, miedzy innymi upowszechnianiu ich osiągnięć na forum łódzkim i regionalnym; rozbudzaniu zainteresowania społeczności problematyką kształcenia dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym edukacją zawodową; pokazaniu potencjału rozwojowego, w tym intelektualnego środowiska oświatowego, a także sposobów radzenia sobie z jego problemami i wyzwaniami.

Innowacyjny Pracodawca 2012

Certyfikat przyznany Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas uroczystego Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, które jest organizowane w każdym roku szkolnym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które jest nie tylko wyjątkowym spotkaniem osób twórczych, kreujących i aplikujących w edukacji najbardziej wartościowe podejścia do kształcenia i wychowywania młodych pokoleń a także wzbudzających w środowisku oświatowym ruch autorskiej, niepowtarzalnej aktywności pedagogicznej.

Modernizacja Roku 2011

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii finalistą Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011" w kategorii "Obiekty użyteczności publicznej".

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. 

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Kryteria oceny to m.in.:

  • Funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli
  • Poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych
  • Jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka)
  • Poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych
  • Uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska).

Złoty Termorenowator

Wyróżnienie Polskiej Korporacji Termorenowacji dla Prezesa Andrzeja Gołąbka za działania na rzecz propagowania oraz wdrażania w życie idei termomodernizacji budynków mieszkalnych.