Racjonalne podejście do energii

Projekty modernizacyjne

W ofercie posiadamy takie usługi jak:

 • inwentaryzacje obiektów budowlanych,
 • przygotowanie projektów:
  • termomodernizacji,
  • elewacji,
  • wewnętrznych instalacji c.o.,
  • doboru kolektorów słonecznych i paneli PV,
  • oświetlenia wewnętrznego,
 • prowadzenie nadzorów autorskich,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
 • przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót,
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zdobywamy dokumenty formalnoprawne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz inne dokumenty związane z procesem inwestycji. Uzyskujemy również niezbędne uzgodnienia i opinie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych a także BHP.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901