Racjonalne podejście do energii

Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane są organizowane dla indywidualnego Klienta zainteresowanego przeprowadzeniem szkolenia dla zgłaszanej przez siebie grupy uczestników. Wyróżnia je program szkolenia budowany w odpowiedzi na zamówienie klienta oraz materiały szkoleniowe indywidualnie opracowywane, odpowiadające parametrom zamówienia.

Dostosowanie tematyki i zakresu szkolenia do potrzeb Klienta może polegać na:

  1. włączeniu do programu szkolenia tylko tych zagadnień, które są interesujące dla Zamawiającego,
  2. wprowadzeniu do programu szkolenia otwartego preferowanych przez Klienta metod,
  3. przygotowaniu programu szkolenia otwartego w wersji uwzględniającej, w prezentacjach treści i w części praktycznej, rozwiązania i warunki techniczno-organizacyjne charakterystyczne dla firmy Klienta.

Wymiar czasowy szkolenia, jego termin i miejsce realizacji ustalane są w porozumieniu z Klientem

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU DEDYKOWANYM
  • dostosowanie tematyki szkolenia do własnych oczekiwań i potrzeb,
  • materiały szkoleniowe o indywidualnej treści, skupiające się na kluczowych dla własnej firmy problemach i rozwiązaniach,
  • korzystanie ze skutecznej formy przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności,
  • możliwość wyboru miejsca organizacji szkolenia w siedzibie AUiPE lub w miejscu wyznaczonym przez Klienta,
  • możliwość wyboru terminu szkolenia dogodnego dla Zamawiającego.

Aby zamówić szkolenie dedykowane należy przesłać wypełnioną ankietę potrzeb szkoleniowych na adres: szkolenia@auipe.pl lub uzgodnić telefonicznie (+48) 601 944 901

Ankieta służy wstępnej diagnostyce Państwa potrzeb i oczekiwań. Dzięki niej opracowanie programu, ustalenie formatu i organizacji szkolenia dedykowanego zostanie sfinalizowane sprawniej i w krótszym czasie.