Racjonalne podejście do energii

Szkolenia otwarte

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii realizuje szkolenia otwarte skierowane do pracowników instytucji publicznych, firm prywatnych oraz wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i udoskonalić umiejętności.

Specjalizujemy się w tematyce dotyczącej efektywności energetycznej, audytingu energetycznego czy planowania gospodarki niskoemisyjnej, jednakże szkolimy również z zakresu systemów OZE (pompy ciepła, biomasa, fotowoltaika czy kolektory słoneczne).

Nasi wykładowcy to praktycy o wieloletnim doświadczeniu, którzy przekazują swoją wiedzę w sposób przystępny, zwracając uwagę na aspekty, które nie są poruszane w podręcznikach.

UWAGA: NABÓR NA SZKOLENIA OTWARTE JEST OBECNIE WSTRZYMANY.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą otwartych kursów i szkoleń prowadzonych przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii:

OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚšCI PUBLICZNEJ

Czas trwania: 21 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Na kursie uzyskają Państwo wiadomości z dziedziny termomodernizacji oraz nauczą się w sposób praktyczny wykonywać audyty energetyczne.

Szkolenie prowadzą specjaliści z branży audytów energetycznych z wieloletnim doświadczeniem, członkowie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, weryfikatorzy audytów dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program kursu:
1. Wprowadzenie do norm i rozporządzeń,
2. Praca z dokumentacją techniczną budynku,
3. Inwentaryzacja na potrzeby audytu,
4. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło,
5. Audyt energetyczny – praktyczny przykład obliczeniowy,
6. Egzamin wewnętrzny (NOWOŚĆ - można go odbyć eksternistycznie np. drogą mailową bez konieczności przyjazdu do Łodzi).

Koszt udziału: 1 100,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w kursie + egzamin
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia kursu
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl

WARSZTAT AUDYTORSKI

WARSZTATY PRAKTYCZNE Z ZAKRESU AUDYTINGU ENERGETYCZNEGO

Czas trwania: 12 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Warsztaty audytorskie mające na celu podniesienie wiedzy i dostarczenie umiejętności niezbędnych do poprawnego wykonywania audytów energetycznych.

Warsztaty maja formę konsultacji praktycznego opracowania audytu budynku mieszkalnego lub obiektu użyteczności publicznej. Przewidziano również konsultacje z zakresu dostosowania audytu do potrzeb aplikowania o dofinansowanie z środków ekologicznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW).

Warsztaty prowadzone w małych grupach (max. 10 os.).

Koszt udziału: 900,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty. Dla osób, które brały udział w kursie „AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚšCI PUBLICZNEJ” 15% zniżki.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w warsztatach + egzamin
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia kursu
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla osób bez uprawnień

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU" dla osób bez uprawnień

Czas trwania: 50 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Szkolenie składa się z dwóch etapów, z których pierwszy jest prowadzony systemem wykładów, a drugi poszerzony o praktyczne ćwiczenia mające na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Szkolenie kończy się samodzielnym sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują wszyscy, którzy uzyskają wynik pozytywny podczas egzaminu kończącego kurs.

Koszt udziału: 1 600,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w w wykładach i ćwiczeniach + egzamin wewnętrzny
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla osób z uprawnieniami

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU" dla osób z uprawnieniami

Czas trwania: 21 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Kurs omawia metodykę wykonywania świadectw wraz z ćwiczeniami w celu podniesienia umiejętności praktycznych.

Koszt udziału: 950,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w w wykładach i ćwiczeniach + egzamin wewnętrzny
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl

PLANOWANIE ENERGETYCZNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

SZKOLENIE "GOSPODARKA NISKOEMISYJNA"

Czas trwania: 8 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Na szkoleniu nauczą się Państwo w sposób praktyczny przygotowywać Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.
Szkolenie prowadzą autorzy licznych opracowań z zakresu planowania energetycznego w gminach.

Program szkolenia:
1. Niska emisja a niskoemisyjność
2. Rola Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
3. Podstawowe wymagania związane z opracowywaniem PGN
4. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2
5. Identyfikacja obszarów problemowych
6. Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

Koszt udziału: 300,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl

PLANOWANIE ENERGETYCZNE

SZKOLENIE "PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINIE"

Czas trwania: 8 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami prawnymi wynikającymi z Prawa energetycznego, związanymi z posiadaniem przez gminy Założeń do planu/Planu zaopatrzenia w ciepło, energię eektryczną i paliwa gazowe.

Szkolenie prowadzą autorzy licznych opracowań z zakresu planowania energetycznego w gminach.

Koszt udziału: 200,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty. Dla osób, które brały udział w szkoleniu „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA” 10% zniżki.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl

INWENTARYZACJA BAZOWA

SZKOLENIE "BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI CO2"

Czas trwania: 16 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Na szkoleniu nauczą się Państwo w sposób praktyczny przygotowywać Bazową inwentaryzację emisji CO2.
Szkolenie prowadzą autorzy licznych opracowań z zakresu planowania energetycznego w gminach.

Program szkolenia:
1. Ocena stanu obecnego - bazowa inwentaryzacja emisji
2. Metodologia zbierania danych na potrzeby przygotowania Bazy
3. Rola interesariuszy
4. Wskaźniki monitorowania - dobór i stosowanie
5. Kontrolne inwentaryzacje
6. Realizacja założonych celów

Koszt udziału: 1 000,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty.Dla osób, które brały udział w szkoleniu „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA” 10% zniżki.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

SZKOLENIE "ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"

Czas trwania: 16 godz. szkoleniowych
Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kwidzyńska 14

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób powołanych w samorządach do zarządzania energią i środowiskiem oraz administratorów budynków. Przybliża tematykę związaną z zarządzaniem energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej (szkołach, przedszkolach, szpitalach i przychodniach, w obiektach kulturalnych i sportowych, w budynkach administracyjnych itp.).

Program szkolenia:
1. Przedmiot, cele i korzyści związane z zarządzaniem energią
2. Inwentaryzacja budynków
3. Analiza danych i raportowanie
4. Finansowe aspekty zarządzania energią
5. Pozafinansowe aspekty zarządzania energią
6. Monitoring osiągania założonych celów

Koszt udziału: 950,00 zł z VAT
Możliwość rozłożenia płatności na raty. Przy zgłoszeniu grupy powyżej 3 osób atrakcyjne upusty.

Podana cena uwzględnia:

- uczestnictwo w w wykładach i ćwiczeniach
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej + dodatkowe materiały w wersji elektronicznej
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy
- bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami do 30 dni po zakończeniu kursu

Aby zgłosić uczestnictwo należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenia@auipe.pl