Racjonalne podejście do energii

Weryfikacja mocy zamówionej

Celem weryfikacji mocy zamówionej jest określanie poziomu zamawianej mocy cieplnej do umów z dostawcami energii poprzez obliczenie mocy cieplnej na cele grzewcze i na przygotowanie ciepłej wody w oparciu o wskazania mierników z minionych sezonów grzewczych.

Wykonujemy analizy rzeczywistego zapotrzebowania mocy cieplnej budynków za pomocą autorskiego programu komputerowego. Opracowania dla wielu budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielczych, komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych wykazały zawyżenie zamówionej mocy od 12% do 78% i doprowadziły do zmniejszania kosztów poprzez korektę umów na dostawę ciepła w części opłat stałych.

Wyniki analizy obejmują wyznaczenie:

 • mocy cieplnej na ogrzewanie (wg umowy, wg analizy, redukcja mocy zamówionej), 
 • zużycia ciepłej wody (normowe, rzeczywiste, wskaźnik oszczędności), 
 • mocy cieplnej na ciepłą wodę (wg umowy, wg analizy, redukcja mocy zamówionej), 
 • całkowitej mocy cieplnej węzła (wg umowy, wg analizy, redukcja mocy zamówionej).

W wymiarze finansowym wyznaczamy oszczędność miesięczną oraz roczną w opłacie za moc zamówioną i przesył energii.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

KIEDY NALEŻY WERYFIKOWAĆ MOC CIEPLNĄ?
 • w przypadku przejścia z jednoskładnikowej na wieloskładnikową taryfę na ciepło,
 • po przeprowadzeniu modernizacji instalacji grzewczej lub instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • po 20-letnim okresie eksploatacji budynku nawet, jeśli nie przeprowadzano żadnych zmian (degradacja techniczna obiektu, zmiana standardów życia mieszkańców),
 • po wykonaniu docieplenia bryły budynku.
EFEKTY WERYFIKACJI MOCY CIEPLNEJ
 • zawarcie umów na dostawę energii zgodnych z rzeczywistymi potrzebami grzewczymi oraz z rzeczywistym zapotrzebowaniem energii na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • możliwość uzyskania bezinwestycyjnych efektów oszczędności w gospodarce cieplnej,
 • możliwość określenia rzeczywistych wskaźników energetycznych dla budynku.
DANE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI MOCY
 1. Moc cieplna wg umowy z dostawcą:
  • opłata licznikowa [zł/GJ],
  • opłata za przesył [zł/MW miesiąc],
  • opłata za moc zamówioną [zł/MW miesiąc]
 2. Aktualne stawki opłat:
  • na ogrzewanie [kW],
  • na ciepłą wodę [kW],
  • moc całkowita na węzeł [kW]
 3. Liczba mieszkańców,
 4. Odczyty z mierników:
  • ogólne zużycie ciepła [GJ],
  • zużycie ciepła na c.o. [GJ],
  • zużycie c.w. [m3],
  • zapotrzebowanie ciepła na c.w. [GJ]
 5. Informacje o lokalach użytkowych:
  • funkcja,
  • liczba i rodzaj odbiorników c.w.,
  • czas pracy urządzeń.

Wszyscy zainteresowani zleceniem wykonania weryfikacji mocy zamówionej mogą pobrać formularz zamówienia oraz formularz startowy.