Racjonalne podejście do energii

BUILD UP Skills II Poland

BUILD UP Skills II Poland (BUPS II PL)

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji  w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

19 maja 2023 odbył się pierwszy Krajowy Warsztat w ramach projektu BUPS II – z prezentacjami mogą Państwo zapoznać się na platformie współpracy w folderze Warsztaty Krajowe.

Badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022 

https://bups.kape.gov.pl/zielone-umiejetnosci-w-budownictwie-badanie/

Partnerzy biorący udział w projekcie „BUILD UP Skills II Poland” (współfinansowanym z programu LIFE)  zapraszają do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/rp5kYXBcwd

Ankieta zawiera pytania skierowane do pięciu grup respondentów będących przedstawicielami:

  1. Pracodawców branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni) ;
  2. Pracowników branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni);
  3. Jednostek edukacyjnych (wszystkie poziomy) wspierających kształcenie i szkolenie kadr dla budownictwa (system szkolny i pozaszkolny);
  4. Stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierające rozwój budownictwa;
  5. Władz centralnych, samorządowych, organów regulacyjnych i decyzyjnych w sektorze edukacji, pracy lub budownictwa.

Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta.

Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut.

Zachęcamy do udostępniania informacji o ankiecie w swoich kanałach komunikacyjnych! Informację można udostępniać na Linked In