Racjonalne podejście do energii

BUILD UP Skills II Poland

BUILD UP Skills II Poland (BUPS II PL)

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland
jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności
pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji
w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych,
w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland mamy przyjemność zaprosić Państwa na

pierwszy regionalny Warsztat BUPS II Polska,

który odbędzie się w Łodzi 6 października 2023 r.
w sali konferencyjnej

Związku Zawodowego BUDOWLANI OKRĘG ŁÓDZKI
Łódź, ul. Piotrkowska 232 (piętro III)
godz. 10.00-13.00.

 

 W ramach pierwszego Regionalnego Warsztatu projektu BUILD UP Skills II Poland w województwie łódzkim zaprezentujemy Państwu założenia projektu i jego pierwsze rezultaty jakimi będą wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łukasiewicza w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.
Zależy nam na Państwa czynnym udziale w części dyskusyjnej spotkania, gdzie skupimy się na wynikach analizy krajowego status quo potrzeb edukacyjnych i kwalifikacji sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności. Z wymienionym raportem można zapoznać się na tutaj.
Jesteśmy bardzo zainteresowani Państwa opiniami, uwagami i rekomendacjami dotyczącymi potrzeb kompetencyjnych w zakresie energooszczędności i renowacji budynków. Będziemy je wykorzystywać w przygotowaniu nowej wersji Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie https://zgloszenie_bups_06_10_2023.ankietaplus.pl
 

19 maja 2023 odbył się pierwszy Krajowy Warsztat w ramach projektu BUPS II – z prezentacjami mogą Państwo zapoznać się na platformie współpracy w folderze Warsztaty Krajowe.

Badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022 

https://bups.kape.gov.pl/zielone-umiejetnosci-w-budownictwie-badanie/

Partnerzy biorący udział w projekcie „BUILD UP Skills II Poland” (współfinansowanym z programu LIFE)  zapraszają do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/rp5kYXBcwd

Ankieta zawiera pytania skierowane do pięciu grup respondentów będących przedstawicielami:

  1. Pracodawców branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni) ;
  2. Pracowników branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni);
  3. Jednostek edukacyjnych (wszystkie poziomy) wspierających kształcenie i szkolenie kadr dla budownictwa (system szkolny i pozaszkolny);
  4. Stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierające rozwój budownictwa;
  5. Władz centralnych, samorządowych, organów regulacyjnych i decyzyjnych w sektorze edukacji, pracy lub budownictwa.

Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta.

Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut.

Zachęcamy do udostępniania informacji o ankiecie w swoich kanałach komunikacyjnych! Informację można udostępniać na Linked In