Racjonalne podejście do energii

Efektywność energetyczna - projekt EE-METAL

Applying Energy Efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry

Projekt EE-METAL oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom MMA szeroki zakres usług i rozwiązań dotyczących zwiększania efektywności energetycznej, w tym m.in.:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie normy ISO 50001 i systemu monitoringu energii (EMS),
 • warsztaty, szkolenia,
 • wskazówki dotyczące pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje,
 • możliwość międzynarodowego benchmarkingu.

Ogólny cel:
Zachęcenie przedsiębiorstw do identyfikacji ekonomicznego potencjału w zakresie wdrażania polityki efektywności energetycznej.
Dodatkowe cele liczbowe do osiągnięcia do końca projektu to:

 • Oszczędność 447,55 GWh w ciągu pierwszych 3 lat.
 • Inwestycje w energooszczędne technologie i produkcja ze źródeł odnawialnych na poziomie 54,20 M€.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) do poziomu nieprzekraczającego 110,56 ktCO2.

Korzyści z udziału w projekcie:

MŚP sektora metalowo-maszynowego będą miały możliwość przeprowadzenia działań na rzecz efektywności energetycznej i uzyskania tym samym wielu korzyści, m.in.:

 • Osiągnięcie znacznych oszczędności i inwestycji w perspektywie krótkoterminowej;
 • Zwiększenia konkurencyjności wydajności zużycia energii;
 • Rozwijania innowacyjnych technologii;
 • Udoskonalenia zarządzania efektywnością energetyczną w procesach przemysłowych i produkcyjnych;
 • Zastosowania innowacyjnych finansowych rozwiązań.

Strona główna projektu: www.ee-metal.com

KONSORCJUM PROJEKTU

Asociación de la Industria Navarra, Cordovilla, Hiszpania

Asociación de Empresarios del Comercio de Industria del Metal de Madrid, Madryt, Hiszpania

Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico, Brescia, Włochy

Associazione Industriale Bresciana, Brescia, Włochy

METALLURGIE Rhodanienne, Lyon, Francja

MP Polskie Klastry Sp. z o.o., Szczecin, Polska

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., Łódź, Polska

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Badań Naukowych i Innowacji

Nr grantu 694638