Racjonalne podejście do energii

Efektywność energetyczna - projekt EE-METAL

Applying Energy Efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry

Projekt EE-METAL oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom MMA szeroki zakres usług i rozwiązań dotyczących zwiększania efektywności energetycznej, w tym m.in.:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie normy ISO 50001 i systemu monitoringu energii (EMS),
 • warsztaty, szkolenia,
 • wskazówki dotyczące pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje,
 • możliwość międzynarodowego benchmarkingu.

Ogólny cel:
Zachęcenie przedsiębiorstw do identyfikacji ekonomicznego potencjału w zakresie wdrażania polityki efektywności energetycznej.
Dodatkowe cele liczbowe do osiągnięcia do końca projektu to:

 • Oszczędność 447,55 GWh w ciągu pierwszych 3 lat.
 • Inwestycje w energooszczędne technologie i produkcja ze źródeł odnawialnych na poziomie 54,20 M€.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) do poziomu nieprzekraczającego 110,56 ktCO2.

Korzyści z udziału w projekcie:

MŚP sektora metalowo-maszynowego będą miały możliwość przeprowadzenia działań na rzecz efektywności energetycznej i uzyskania tym samym wielu korzyści, m.in.:

 • Osiągnięcie znacznych oszczędności i inwestycji w perspektywie krótkoterminowej;
 • Zwiększenia konkurencyjności wydajności zużycia energii;
 • Rozwijania innowacyjnych technologii;
 • Udoskonalenia zarządzania efektywnością energetyczną w procesach przemysłowych i produkcyjnych;
 • Zastosowania innowacyjnych finansowych rozwiązań.

Strona główna projektu: www.ee-metal.com

ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI PROJEKTOWYMI

Raport z wynikami auditów energetycznych przeprowadzonych w polskich przedsiebiorstwach branży metalowo-maszynowej

Zapoznaj się z wynikami auditów energetycznych przeprowadzonych w 21 polskich przedsiebiorstwach biorących udział w projekcie EE-METAL.

Baza danych najlepszych dostępnych technik (BAT) stosowanych w sektorze MMA

Przeczytaj dokument, aby odkryć wszystkie techniczne możliwości zwiększenia wydajności energetycznej. Wybrane technologie są dostosowane do MŚP w sektorze metalowo-maszynowym. Poprzez konkretne przykłady uzyskasz pomoc w ustaleniu sposobów, jak lepiej zarządzać energią.

Wspólna metodologia auditu określającego potencjalne działania energooszczędne w MŚP sektora MMA obowiązująca na poziomie UE

Siedmiu partnerów projektu opracowało metodologię auditu, dostosowaną do specyfiki MŚP branży metalowo-maszynowej. Opiera się ona na europejskiej normie i bierze pod uwagę doświadczenia auditingu w 4 krajach europejskich.

Adaptacja standardu ISO 50 001 w firmach sektora metalowego mająca zastosowanie na szczeblu UE

Zastosuj tę metodologię celem dostosowania i wdrożenia standardu ISO 50 001 w MŚP branży metalowo-maszynowej. Jakie są korzyści z ISO 50 001? Jakie są kroki, aby wdrożyć go w fimie? Jak radzić sobie z trudnościami? Wszystkie odpowiedzi w poniższym dokumencie.

Newsletter projektu EE-METAL

Zachęcamy do zapoznania się z treścią newslettera projektu EE-METAL. Znajdą w nim Państwo najświeższe informacje dotyczace działań projektowych oraz opracowanych rezultatów.

KONSORCJUM PROJEKTU

Asociación de la Industria Navarra, Cordovilla, Hiszpania

Asociación de Empresarios del Comercio de Industria del Metal de Madrid, Madryt, Hiszpania

Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico, Brescia, Włochy

Associazione Industriale Bresciana, Brescia, Włochy

METALLURGIE Rhodanienne, Lyon, Francja

MP Polskie Klastry Sp. z o.o., Szczecin, Polska

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., Łódź, Polska

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Badań Naukowych i Innowacji

Nr grantu 694638