Racjonalne podejście do energii

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Realizator Projektu: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii


Cel główny:

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 3 w Bełchatowie poprzez dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Program szkoleń oparty został o założenia podstawy programowej dla kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Organizacja:
W ramach projektu 60 uczniów/uczennic ZSP nr 3 podniosło, uzupełniło i nabyło nowe kwalifikacje poprzez udział w kursach z zakresu systemów i instalacji energetyki odnawialnej, branżowego języka obcego, przedsiębiorczości, kompetencji osobistych i pracowniczych oraz branżowego IT. Uczniowie odbyli również praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach instalacyjnych związanych z branżą OZE oraz uczestniczyli w wyjazdach studyjnych, podczas których mieli możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej oraz obejrzenia realnie pracujących w województwie łódzkim urządzeń i systemów OZE.