Racjonalne podejście do energii

Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej

Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Beneficjent: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Realizator szkolenia OZE i praktyk: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii


Cel główny:

Wzmocnienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez uzyskanie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych w ramach specjalizacji „Mechanik urządzeń energetyki odnawialnej” u 40 uczniów techników w Zespołach Szkół Ponadgimnazjanych (ZSP) w Łodzi, Zespole Szkół Rolniczych (ZSR) w Czarnocinie poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych.