Racjonalne podejście do energii

Wykorzystaj zielone światło

Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Beneficjent: Powiat Łowicki/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu
Realizator szkolenia OZE: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii


Cel projektu:

Zapoznanie teoretyczne i praktyczne uczniów z systemami i urządzeniami odnawialnych źródeł energii, wzbogacenie pracowni logistycznej w specjalistyczny sprzęt komputerowy i jego oprogramowanie, doposażenie warsztatów szkolnych oraz gospodarstwa dydaktycznego.
W ramach projektu 24 uczniów wzięło udział w kursie Systemy Energii Odnawialnej.