Racjonalne podejście do energii

Zawodowi Zawodowcy

Zawodowi Zawodowcy


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Beneficjent: Powiat Zgierski/Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu
Realizator szkolenia OZE i staży: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii


Projekt adresowany był do 70 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu, którzy kształcą się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik: budownictwa, mechanik, elektryk, informatyk, ochrony środowiska i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W ramach projektu 36 uczniów/uczennic ZZSP podniosło, uzupełniło i nabyło nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniu i stażu z zakresu odnawialnych źródeł energii (bloki tematyczne: Podstawy energetyki, Systemy energetyki odnawialnej, Technologia). Tematyka szkolenia i stażu była tak dobrana, aby mogli w nim uczestniczyć uczniowie kształcący się w rożnych zawodach.