Racjonalne podejście do energii

Efekty termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych - raport NIK

« wróć

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli w zakresie efektów termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących  w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem środków publicznych.

Termomodernizacja przeprowadzana z udziałem środków publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe przynosi pozytywne efekty, choć nie w takiej skali, jak oczekiwano. W skontrolowanych spółdzielniach nastąpiło ograniczenie zużycia energii cieplnej. Obniżyły się także koszty ogrzewania budynków mieszkalnych. Jednak oszczędności były niższe niż przewidywano. Wpływ na to miały podwyżki cen energii oraz nierzetelnie sporządzone audyty, które zawyżały spodziewane efekty ekologiczne oraz ekonomiczne.

Kontrola NIK wykazała, że skutkiem przeprowadzonej termomodernizacji było obniżenie zużycia energii, jednak w wymiarze o 42% niższym od zaplanowanego w audytach energetycznych, które  często zawyżały  zakładane efekty. Osiągnięty efekt ekologiczny termomodernizacji (w postaci ograniczenia zużycia ciepła) nie w pełni przełożył się na osiągnięcie efektu ekonomicznego w postaci ograniczenia kosztów ogrzewania.

Szczegółowe informacje o wynikach kontroli dostępne są na stronie NIK 

Raport można pobrać tutaj.

Narzędzie służące do planowania i weryfikacji poziomu zużycia energii cieplnej i emisji zanieczyszczeń w związku z przeprowadzoną termomodernizacją można pobrać tutaj.