Racjonalne podejście do energii

Witamy na stronie Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii

Jesteśmy firmą specjalizującą się w działalności ekspercko-doradczej z zakresu racjonalizacji wykorzystania energii oraz organizowaniu działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie efektywności energetycznej i planowania energetycznego.

Wspomagamy samorządy w realizacji zadań związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, zarządzaniem energią i oraz wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej.

Wspieramy oraz doradzamy naszym klientom w procesie realizacji przedsięwzięć: zdefiniowanie zakresu i kształtu projektu, wybór źródeł finansowania oraz aplikowanie o fundusze europejskie.

Jesteśmy członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska).

Aktualności

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe dla wszystkich, nawet starszych budynków

Oferujemy wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na danych obliczeniowych lub na podstawie rzeczywistego zużycia energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku (lokalu) dopiero, gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu. W przypadku nowo wybudowanych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. inwestor będzie miał obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat.

Więcej informacji tutaj.

Projekt RoundBaltic

Projekt RoundBaltic

Od 1 września 2020 r.  Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii jako członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE) jest zaangażowana w działania projektu RoundBaltic. Celem projektu jest opracowanie programów inwestycyjnych i schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na szeroką skalę.

Zapraszamy na wydarzenie on-line kończące projekt RoundBaltic. 
Podczas spotkania zostaną zaprezentowanie  osiągnięcia i doświadczeń zdobyte w ramach RoundBaltic we wszystkich trzech krajach objętych projektem: tj. Polska, Łotwa i Dania.  Pokażemy również działania bliźniaczego projektu SMAFIN który realizowany był na Bałkanach. W czasie spotkania będzie dostępne tłumaczenie na język polski. Informacje i zgłoszenia na stronie wydarzenia

Wszystkie informacje na stronie projektu

W odpowiedzi na zgłaszane w trakcie Okrągłych Stołów RoundBaltic liczne rekomendacje dotyczące wzmocnienia wsparcia dla inwestorów w przygotowaniu projektów efektywności energetycznej serdecznie zapraszamy do udziału w zbliżającej się sesji informacyjnej na temat instrumentu grantowego ELENA, która odbędzie się 14 września 2023 r. stacjonarnie, w Warszawie.  Aby zarejestrować się na wydarzenie i zapoznać się z programem proszę odwiedzić stronę internetową. Termin rejestracji upływa 07 września 2023 r. (w miarę dostępności miejsc).

EBI organizuje serię wydarzeń, aby przekazać więcej informacji na temat działania ELENA i tego, w jaki sposób państwa członkowskie mogą skorzystać na wszystkich poziomach - krajowym, regionalnym i lokalnym - z tego długo działającego instrumentu. Podczas tych sesji informacyjnych zostanie wyjaśnione, w jaki sposób można ubiegać się o dotację ELENA, jakie rodzaje portfeli inwestycyjnych kwalifikują się do finansowania, a także zostaną przedstawione konkretne przykłady realizowanych projektów. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod z zespołem ELENA Roadshow pod adresem eib-elena@euconf.eu

 

więcej
Projekt BUILD UP Skills II Poland

Projekt BUILD UP Skills II Poland

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

W imieniu Partnerów projektu BUILD UP SKILLS II Poland mamy przyjemność zaprosić Państwa na

pierwsze regionalne Seminarium BUPS II Polska,
które odbędzie się w Łodzi 6 października 2023 r.
w sali konferencyjnej
Związku Zawodowego
BUDOWLANI OKRĘG ŁÓDZKI
Łódź, ul. Piotrkowska 232 (piętro III)
godz. 10.00-13.00.

Więcej informacji i zgłoszenie uczestnictwa na stronie projektu

Partnerzy