Racjonalne podejście do energii

IV edycja Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

« wróć

Trwa IV edycja Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest nagrodzenie organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.

Konkurs został ogłoszony w następujących kategoriach:

  • organizacja pozarządowa,
  • osoba fizyczna, w podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna.

Do Konkursu można zgłaszać:

  • w kategorii „organizacja pozarządowa”:

organizacje pozarządowe prowadzące działalność proekologiczną oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów.

Zgłoszeń dokonywać mogą:
Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie.

  • w kategorii „osoba fizyczna”:

osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego w dwóch podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna.

Zgłoszeń dokonywać mogą: 
W podkategorii „ochrona siedlisk przyrodniczych”: dana osoba fizyczna.
W podkategorii „edukacja ekologiczna”: organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 60.000,00 zł .

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 29 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 17 listopada 2017 r.
Uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2017 r.

Regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne na stronie WFOŚiGW w Łodzi.

źródło: WFOŚiGW w Łodzi