Racjonalne podejście do energii

Pożyczka Termomodernizacyjna w województwie łódzkim

« wróć

Dwie instytucje z województwa łódzkiego podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w zakresie udzielania pożyczek termomodernizacyjnych w ramach projektu Jeremie 2 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferta Pożyczki Termomodernizacyjnej skierowana jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń JST;
  • jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną;
  • jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną;
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego.

W ramach Pożyczki finansowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie:

  • głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.