Racjonalne podejście do energii

Projekt Krajowego Planu Działań dotyczącego Efektywności Energetycznej dla Polski 2017

« wróć

Projekt „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2017” przygotowano w związku z obowiązkiem przekazywania KE sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, a także na podstawie upoważnienia zawartego w art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).

Dokument ten zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, przyjętych w związku z realizacją krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r., a także dodatkowych środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r.

Termin zgłaszania uwag: 5 lipca 2017 r.

PROJEKT „KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA POLSKI 2017”

źródło: www.bip.me.gov.pl