Racjonalne podejście do energii

Seminarium dotyczące finansowania inwestycji w MŚP sektora metalowo-maszynowego

« wróć

W dniu 12 października br. w Warszawie w ramach Targów Energii Odnawialnej RE-Energy Expo i Termoexpo – EXPO XXI Warszawa odbędzie się seminarium “Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”.

Spotkanie organizowane jest przez polskich partnerów projektu EE-METAL: Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. - koordynatora Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-Polska).

Celem tego spotkania jest:

  • Określenie ścieżki dla MŚP – od auditu energetycznego do rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej.
  • Wskazanie istniejących barier w zakresie finansowania rozwiązań energooszczędnych oraz sposobów ich pokonywania.
  • Wskazanie konkretnych możliwości finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne.
  • Przybliżenie roli ESCO oraz sposobów ich działania.
  • Budowanie świadomości rozwiązań efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest tutaj.

Bezpłatne wejście po rejestracji dostępnej tutaj.

Zapraszamy do udziału.