Racjonalne podejście do energii

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

« wróć

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii ogłosił konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428),
  • szkoły wyższe (forma prawna – kod 044),
  • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 90 mln PLN.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 29.12.2017 r. – 27.02.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – październik 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, dostępne są na stronach internetowych: www.nfosigw.gov.pl oraz www.pois.gov.pl.