Racjonalne podejście do energii

Historia firmy

Istniejemy na rynku działań energetycznych od 1997 roku. W oparciu o znajomość rynku OZE oraz bogaty dorobek i doświadczenie w zakresie stosowania systemów energetyki odnawialnej, oferujemy najwyższej jakości usługi związane z efektywnym i racjonalnym użytkowaniem energii. Dążymy do upowszechnienia i wdrożenia w jak najszerszym zakresie najlepszych standardów i praktyk związanych ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Wspieramy klientów i zaspakajamy ich potrzeby w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią poprzez dostarczanie energooszczędnych rozwiązań opartych o najnowsze technologie i najlepszą wiedzę oraz umiejętności pracowników firmy. Budujemy świadomość społeczną w zakresie konieczności oszczędzania energii i ograniczania zużycia poprzez wtórne jej wykorzystanie.