Racjonalne podejście do energii

Audyty energetyczne budynków

Proponujemy współpracę w zakresie:

  1. doradztwa dotyczącego podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii,
  2. inwentaryzacji budynków pod kątem pozyskania danych do audytu energetycznego lub wykonania wstępnej oceny termomodernizacyjnej,
  3. opracowania audytów oświetlenia.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli domów jednorodzinnych.

Audyty energetyczne wykonają dla Państwa specjaliści z listy Audytorów Energetycznych prowadzonej przez Ministerstwo właściwe ds. budownictwa, Bank Gospodarstwa Krajowego i Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, a także wieloletni weryfikatorzy audytów dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

CO TO JEST AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU?

Audyt energetyczny budynku jest niezależnym opracowaniem określającym konieczne do przeprowadzenia prace termomodernizacyjne wraz ze wskazaniem opłacalności proponowanych wariantów oraz wybraniem najbardziej racjonalnych rozwiązań technicznych. Audyt jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej zgodnie z Ustawą "O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych", stanowi podstawę do otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW, funduszy pomocowych lub innego kredytu komercyjnego, a także jest założeniem do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO?

Dzięki takiej ekspertyzie otrzymujemy odpowiedzi na następujące pytania:

  • jakie są wszystkie możliwe przedsięwzięcia (np. docieplenie ścian, stropodachu, wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. itd.) i w jakiej kolejności należy je wykonywać?
  • jaka jest oferta rynkowa, aby zorientować się w cenach,
  • jakie będą zyski z każdej inwestycji, czyli o ile mniej (w złotówkach!) będziemy płacić za ogrzewanie?

Odpowiedż na te pytania można uzyskać tylko na podstawie szczegółowych obliczeń w oparciu o bilans cieplny budynku i dane o sposobie pozyskiwania ciepła.

Wszyscy zainteresowani zleceniem wykonania audytu energetycznego mogą pobrać formularz zamówienia oraz formularz danych startowych.