Racjonalne podejście do energii

Dokumentacja aplikacyjna

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy pozyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji w ramach:

  1. Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO 2014-2020),
  2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  3. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  4. środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po zdefiniowaniu zakresu projektu oraz wyborze optymalnego źródła dofinansowania, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie audytu energetycznego/audytu efektywności energetycznej,
  • przygotowanie studium wykonalności,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych i finansowych,
  • monitoring uzyskanych efektów.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901