Racjonalne podejście do energii

Doświadczenie

Nasza firma posiada szeroką i doświadczoną kadrę oraz bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów i seminariów z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, planowania energetycznego czy oceny energetycznej budynków.

Od 1997 roku realizujemy liczne szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, doradztwa energetycznego i optymalizacji zużycia energii. W ramach organizowanych kursów przeszkoliliśmy ok. 12 tys. osób.

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - numer ewidencyjny 2.10/00007/2009.

Posiadamy własne zaplecze szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Centrum szkoleniowe AUiPE dysponuje salami szkoleniowymi/seminaryjnymi/warsztatowymi. Każda z nich wyposażona jest w projektor i flipchart. Na życzenie sale mogą zostać uzupełnione dodatkowym sprzętem. Każda sala ma dostęp do bezprzewodowego internetu.

Istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń szkoleniowych - rezerwacji sali dokonać można telefonicznie (42 640 60 14) lub wysyłając e-mail na adres agencja@auipe.pl