Racjonalne podejście do energii

AENEAM efektywność energetyczna sektora rolno-spożywczego

AENEAM  Agri-food Efficiency with New Energy Audit Measures

Efektywność energetyczna sektora rolno-spożywczego dzięki nowym środkom audytu energetycznego

 

Ogólny cel projektu: zwiększenie absorpcji opłacalnych środków efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii i pomp ciepła, wśród przedsiębiorstw z UE poprzez wdrażanie sugerowanych środków z audytów energetycznych.

Zadania do realizacji:

  • Wykonanie audytów energetycznych i wyliczenie śladu węglowego dla 20 przedsiębiorstw
  • Indywidualne wsparcie wdrożenia środków zalecanych przez audyty energetyczne w 3 MŚP
  • Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50.001 w 2 przedsiębiorstwach
  • Wdrożenie w 2 przedsiębiorstwach systemu monitorowania energii
  • Utworzenie Lokalnego Pilota jako grupy firm wdrażających wspólne rozwiązania, które mają zwrot z inwestycji do trzech lat
  • 30 specjalistyczne warsztaty przekwalifikowania i podnoszenia umiejętności energetyków oraz doskonalenia ich know-how
  • Zaprezentowanie najlepszych praktyk i wymianę doświadczeń w ramach sieci AENEAM

Zasięg projektu: 4 kraje UE: Polska, Hiszpania, Francja i Włochy

8 partnerów łączących ekspertów w zakresie audytów energetycznych i realizacji działań oraz
klastry i stowarzyszenia rolno-spożywcze, które będą promować i wspierać działania na rzecz rozwoju MŚP.

Termin realizacji: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2026

Partnerzy w Polsce:

 

Projekt jest finansowany z programu LIFE-2022-CET-BUSINESS

Skrócona nazwa projektu: LIFE22-CET-AENEAM

Numer projektu: 101120618