Racjonalne podejście do energii

System zarzadzania energią wg ISO 50001

System zarządzania energią wg ISO 50001 w Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących
DZIAŁANIE 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Beneficjent: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii


Cel główny:

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników/pracownic AUiPE z zakresu efektywności energetycznej i zarządzania energią w przedsiębiorstwie i doradztwo z zakresu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001.

Organizacja:

Projekt obejmował 152 godziny szkoleniowe w ramach pięciu bloków tematycznych:

  1. Wprowadzenie do systemu zarządzania energią wg ISO 50001,
  2. Praktyczne aspekty efektywności energetycznej wg normy ISO 50001,
  3. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001,
  4. Audytor wiodący systemu zarządzania energią wg ISO 50001,
  5. Wdrażanie systemu zarządzania energią wg ISO 50001.