Racjonalne podejście do energii

Technologie energetyki odnawialnej dla instalatorów

Technologie energetyki odnawialnej dla instalatorów – szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej)


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki
DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
PODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Beneficjent: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii


Cel główny:

Zwiększenie kompetencji zawodowych osób pracujących przez dostosowanie ich do realiów gospodarki i potrzeb rynku pracy województwa łódzkiego związanych z dynamicznym rozwojem technologii energetyki odnawialnej.

Organizacja:
W ramach szkolenia 40 uczestników (w tym 11 kobiet) zapoznało się m.in. z możliwościami włączenia instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w systemy i instalacje obecnie pracujące. Program obejmował także praktyczne szkolenie dotyczące sposobów doboru urządzeń i technologii związanych z OZE przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego, jak również zagadnienia dotyczące analizy potencjalnych oszczędności w przypadku zastosowania tych technologii.