Racjonalne podejście do energii

Projekt RoundBaltic

« wróć

Od 1 września 2020 r. Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Andrzej Gołąbek, jako członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE), będzie zaangażowana w działania projektu RoundBaltic. Celem projektu jest opracowanie programów inwestycyjnych i schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na szeroką skalę poprzez:

  • zapewnienie ram i wzrostu tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej,
  • bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych,
  • pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk,
  • organizację Krajowych i Regionalnych Okrągłych Stołów.

Czas trwania: 1 września 2020 – 31 sierpnia 2023
Finansowanie: Horyzont 2020

Więcej informacji na stronie http://www.auipe.pl/projekty/roundbaltic oraz na poziomie krajowym https://sape.org.pl/roundbaltic/