Racjonalne podejście do energii

RoundBaltic

Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE
wraz partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu  (są to polskie regionalne agencje energetyczne)
realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenie ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii realizuje ten projekt na terenie województwa łódzkiego.

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

W projekcie przewidujemy m.in. następujące działania:

 • Organizacja Krajowego Okrągłego Stołu na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych, beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych oraz przedstawicieli siedmiu samorządów województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.
 • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyżej wymienionych województwach (w roku 2021 i 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych, mających związek z poprawą efektywności energetycznej.
 • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych,  mających na celu wsparcie we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu.

 

Zapraszamy do współpracy zarówno na poziomie Krajowym jak i Regionalnym – każdy ekspercki głos w debacie na temat poprawy finansowania efektywności energetycznej jest ważny.

Drugi Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

„EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NA PIERWSZYM MIEJSCU ENERGY EFFICIENCY FIRST (EE1)”

25 maja 2022 r., środa, 8:45 – 16:00 ( networking do 18:00)  Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Informacje oraz o rejestracja na stronie.: https://sape.org.pl/roundbaltic-drugi-okragly-stol/

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa łódzkiego dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej 17 listopada 2021 r.

SESJA PLENARNA

Informacja o projekcie RoundBaltic  - Zbigniew Michniowski - Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE

Podstawy prawne jako element motywujący działania - Ustawa o efektywności energetycznej oraz Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dariusz Heim Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej z regionalnych programów operacyjnych wraz z perspektywą finansową 2021-2027 - Agnieszka Więckowska -  Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Prezentacja dotychczasowego systemu doradztwa energetycznego w zakresie efektywności energetycznej oraz oferty finansowej WFOŚiGW  - Michał Ochota - Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi 

SESJA TEMATYCZNA 1 - Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Prezentacja źródeł finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z WFOŚiGW w Łodzi oraz identyfikacja niezbędnych na poziomie regionalnym działań koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną  - Michał Ochota - Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi

ELENA dofinansowanie do opracowywania dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych dla Wspólnot Mieszkaniowych  - Joanna Józefowicz i Karolina Curyło-Konieczek - BNP Paripas

Montaż finansowy inwestycji  - Piotr Stawicki - Doradca w zakresie finansowania inwestycji we Wspólnotach Mieszkaniowych

Działania dotyczące efektywności energetycznej realizowane w województwie łódzkim, napotkane bariery oraz identyfikacja potrzebnych działań na poziomie regionalnym, koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną

 • Maria Kowalska - Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
 • Michał Łuczak - Urząd Miasta w Uniejowie
 • Andrzej Brodowski - Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Piotr Lebiedziński - SM Radogoszcz - Zachód 

SESJA TEMATYCZNA 2 - Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na energooszczędne i jego wpływ na moc bierną
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej i możliwości rozliczania prosumenckiego w świetle przepisów o zamówieniach publicznych  - Maciej Muzyczuk -  Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

Działania dotyczące efektywności energetycznej realizowane w województwie łódzkim, napotkane bariery oraz identyfikacja potrzebnych działań na poziomie regionalnym, koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną

 • Mirosław Madajski - Urząd Miasta w Uniejowie
 • Dominik Gabrysiak - Wicestarosta Powiatu Zgierskiego
 • Anna Sobierajska i Krzysztof Łobodziński - Urząd Miasta Zgierz
 • Krzysztof Kulczyński - Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Modele one-stop-shop na poziomie regionalnym – doświadczenia UE  - Andrzej Rajkiewicz -  SAPE/FPE

Prezentacja źródeł finansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz identyfikacji niezbędnych na poziomie regionalnym działań koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną  - Michał Ochota - Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi 

SESJA PLENARNA

Podsumowanie sesji tematycznej 1 Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Podsumowanie sesji tematycznej 2 Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Podsumowanie obrad i zakończenie

Wszystkich uczestników spotkania prosimy o wypełnienie ankiety satysfakcji. Państwa zdanie jest dla nas ważne.

Drugi Regionalny Okrągły Stół planujemy zorganizować w pierwszej połowie 2023 roku, do udziału już w tej chwili serdecznie zapraszamy.

PREZENTACJE Z SESJI PLENARNEJ

PREZENTACJE Z SESJI TEMATYCZNEJ 1 - Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

PREZENTACJE Z SESJI TEMATYCZNEJ 2 - Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO REGIONALNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU DOTYCZĄCEGO FINANSOWANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W REGIONIE ŁÓDZKIM

Raport z diagnozy krajowej

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:
a) identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce,
b) ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
c) formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich opracowanych przez Partnerów SAPE.

Raport jest dostępny tutaj

Pierwszy Krajowy Okrągły Stół  dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce odbył się 23-24 marca 2021

Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są tutaj

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa dolnośląskiego dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej odbył się 17 czerwca 2021 r. 

Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są tutaj

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa kujawsko-pomorskiego dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej odbył się w Toruniu 4 listopada 2021 r.

 

Projekt Round Baltic jest kontynuacją inicjatywy Forum SEI – Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce.

Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji, z którymi można zapoznać się tutaj.