Racjonalne podejście do energii

RoundBaltic

Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE
wraz partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu  (są to polskie regionalne agencje energetyczne)
realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenie ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii realizuje ten projekt na terenie województwa łódzkiego.

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

W projekcie przewidujemy m.in. następujące działania:

  • Organizacja Krajowego Okrągłego Stołu na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych, beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych oraz przedstawicieli siedmiu samorządów województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.
  • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyżej wymienionych województwach (w roku 2021 i 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych, mających związek z poprawą efektywności energetycznej.
  • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych,  mających na celu wsparcie we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu.

 

Zapraszamy do współpracy zarówno na poziomie Krajowym jak i Regionalnym – każdy ekspercki głos w debacie na temat poprawy finansowania efektywności energetycznej jest ważny.

Projekt Round Baltic jest kontynuacją inicjatywy Forum SEI – Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce.

Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji, z którymi można zapoznać się tutaj.