Racjonalne podejście do energii

Energetyczny nauczyciel

Energetyczny nauczyciel – kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Beneficjent: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
Partner: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego


 Działania projektowe skierowane były do nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach związanych z branżą budowlaną, instalacyjną, elektryczną, energetyczną, rolniczą, mechaniczną i ochroną środowiska.

Zajęcia prowadzono w ramach dwóch ścieżek dydaktycznych do wyboru:

  1. Wykorzystanie urządzeń energetyki odnawialnej oraz wykorzystanie IT do doboru systemów OZE - szkolenie teoretyczne i praktyczne wprowadzające do tematyki związanej z instalacjami i systemami OZE zgodnie z założeniami kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  2. Budownictwo energooszczędne oraz wykorzystanie IT do projektowania budynków energooszczędnych - szkolenie mające na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia dotyczące budownictwa energooszczędnego oraz zapoznanie ich z oprogramowaniem używanym do projektowania tego rodzaju budynków.

Każdy z uczestników wziął dodatkowo również udział w obowiązkowym 48-godzinnym szkoleniu z zakresu doskonalenia warsztatu metodycznego i umiejętności wychowawczych w pracy nauczyciela.