Racjonalne podejście do energii

Aktualności

Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

2019-04-26

Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa" jako najciekawsza modernizacja ukończona w 2018 r. uzyskał prawo udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

więcej

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe dla wszystkich, nawet starszych budynków

Oferujemy wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na danych obliczeniowych lub na podstawie rzeczywistego zużycia energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku (lokalu) dopiero, gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu. W przypadku nowo wybudowanych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. inwestor będzie miał obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat.

Więcej informacji tutaj.